O firmie

GEOTECHNIKA jest firmą prywatną, założoną w styczniu 1988 roku.
Firma wykonuje kompleksowo dokumentacje geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa:

  • mieszkaniowego i infrastruktury (wodociągi i kanalizacje, oczyszczalnie ścieków),
  • przemysłowego i specjalnego,
  • związanego z ochroną środowiska,
  • dróg i mostów,
  • hydrotechnicznego.

GEOTECHNIKA wykonała wiele dokumentacji i ekspertyz geotechnicznych. Zdobycie doświadczenia na przestrzeni lat w połączeniu z nowoczesną technologią gwarantuje obsługę i realizację zleceń na najwyższym poziomie.
Niniejsza informacja ma charakter ogólny, mający na celu zachęcić potencjalnych klientów do bezpośredniego kontaktu z firmą GEOTECHNIKA.

Do sondowania CPT używamy sondy szwedzkiej firmy GEOTECH