Oferta

Firma GEOTECHNIKA wykonuje:

 • Prace geologiczne
 • Ekspertyzy geotechniczne
 • Wiercenia geologiczno-inżynierskie
 • Badania zagęszczenia i nośności:
  - lekka płyta dynamiczna
  - testy VSS
 • Sondowania:
  - sondy dynamiczne DPL, DPM, DPH
  - sondy ścinająco-obrotowe typu VANE
  - sondy ścinająco-obrotowe PSO-1
  - sondowania statyczne 200 kN CPT, CPTU (sonda produkcji firmy GEOTECH Szwecja)
 • Geotechniczną obsługę budowy
 • Projekty prac geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie

 

GEOTECHNIKA posiada specjalistyczny sprzęt do wierceń i badań polowych, umożliwiający pracę w każdych warunkach terenowych (także w obiektach zamkniętych). Wszystkie badania geotechniczne i wiercenia wykonujemy przy użyciu własnego sprzętu.