Sondowanie CPT(U)

Badanie sondą statyczną CPT(U) ma następujące zastosowania w procesie rozpoznania geologicznego:

  1. Określenie budowy geologicznej i rodzaju gruntu,
  2. Ocena geotechnicznych parametrów podłoża,
  3. Oszacowanie nośności i osiadania w przypadku projektowania fundamentów bezpośrednich i fundamentów głębokich,
  4. Określenie parametrów, na podstawie których można dokonać kalibracji praw fizycznych stosowanych w geoinżynierii obliczeniowej.

Do zalet metody CPT można zaliczyć:

  1. Ciągły odczyt danych wraz z głębokością penetracji końcówki sondy,
  2. Powtarzalność i wysoki stopień zgodności danych.

Sonda firmy Geotech, wyprodukowana w 2011 roku, której używamy do sondowania CPT jest zaprojektowana z myślą o sondowaniu statycznym. Mimo, że jej waga mieści się w granicach 2 ton, ma zdolność nacisku 20 ton. Jej wielozadaniowość potwierdzona jest możliwością wykonywania również wierceń, sondowania dynamicznego oraz sondowania ścinająco-obrotowego typu VANE.

W pełni ruchomy maszt sondy CPT ułatwia zakotwiczenie i gwarantuje utrzymanie pionu podczas sondowania.